Izolacje natryskowe Superpur

„Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”

Od kilku lat można zaobserwować rosnącą popularność ocieplania budynku metodą natryskową – nie powinno to jednak nikogo dziwić. W porównaniu do wełny czy styropianu pianka poliuretanowa ma wiele zalet, wśród których na pierwszy plan wysuwa się jej uniwersalność. W ten sposób może być wykonywana nie tylko izolacja dachu i poddasza pianą PUR, ale również izolacja fundamentu, ściany czy stropu.

Czym w ogóle jest piana poliuretanowa? Materiał ten wyrabia się z żywicy (poliolu) i utwardzacza (izocyjanianu). Połączone pod wpływem ciśnienia substancje razem tworzą właśnie materiał poliuretanowy. W przeciwieństwie jednak do wełny czy styropianu, omawianego materiału nie nałożymy we wskazane miejsce własnoręcznie. Potrzebna jest do tego firma, która dysponuje nie tylko doświadczeniem, ale przede wszystkim profesjonalnym sprzętem. Izolacja pianą PUR przeprowadzana jest poprzez natrysk przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych, które zapewniają uzyskanie jednolitej, szczelnej powłoki, skutecznie wypełniając nawet najbardziej niedostępne przestrzenie.

Czym różnią się rodzaje otwarto- i zamknięto-komórkowe

Obecnie do metody PUR stosowane są dwa rodzaje piany PUR: otwarto-komórkowa i zamknięto-komórkowa. Wariant otwarto-komórkowy charakteryzuje się tym, że – jak sama nazwa wskazuje – tworzą go w większości komórki otwarte i swoją strukturą przypomina gąbkę. Choć materiał ten zapewnia nieco gorszą izolacją termiczną niż jego zamknięto-komórkowy odpowiednik, charakteryzuje się m.in. lekkością, elastycznością i paroprzepuszczalnością. Z uwagi na to, że nie obciąża ona konstrukcji i zapobiega powstawaniu pleśni, stosowana jest przy ocieplaniu i wygłuszaniu poddaszy, ścian i stropów.

Składający się z zamkniętych pęcherzyków wariant zamknięto-komórkowy charakteryzuje się natomiast dużą gęstością, małą paroprzepuszczalnością oraz odpornością na zgniatanie i wodę. Takie właściwości sprawiają, że materiał zamknięto-komórkowy idealnie sprawdza się przy izolacji natryskowej dachów płaskich, stropodachów, ścian i fundamentów.

Zalety i korzyści

Niezależnie jednak od tego, czy korzystamy z rodzaju otwarto- czy zamknięto-komórkowego, izolacje natryskowe pianą PUR dachów, poddaszy, fundamentów czy ścian mają wiele zalet, których nie zapewniają styropian czy wełna. Charakteryzują się bowiem bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz brakiem spoin, przerw i mostów termicznych, co w znacznym stopniu wpływa na energooszczędność.

Izolacje fundamentu, dachu i poddasza pianą PUR niosą ze sobą również korzyści ekonomiczne i zdrowotne. Ich właściwości nie zmieniają się z upływem lat, co przekłada się na oszczędność kosztów. Metoda natryskowa pianą PUR zapewnia znakomite walory akustyczne pomieszczenia, oszczędza cenną przestrzeń i usztywnia całą konstrukcję. Materiał poliuretanowy jest również tworzywem hipoalergicznym, odpornym na grzyby i pleśń, a także samogasnącym o podwyższonej klasie palności.

Jakie realne korzyści niosą ze sobą natryskowe izolacje pianą PUR? Dane pokazują, że nawet do 100% redukują one mostki termiczne, które wpływają na zwiększanie kosztów ogrzewania domu, zawilgocenie ścian i pojawienie się pleśni. Materiał poliuretanowy w 65% poprawia również akustykę obiektu i aż do 85% polepsza izolacyjność termiczną budynku.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
 • bardzo niski współczynnik przenikania ciepła
 • brak spoin,przerw i mostów termicznych
 • dociera do najtrudniej dostępnych miejsc
 • optymalizuje grubość izolacji
KOMFORT I EKONOMICZNOŚĆ
 • Posiada znakomite walory akustyczne
 • Nie zmienia właściwości z upływem lat
 • Oszczędza cenną przestrzeń
 • Usztywnia i dodatkowo moc obciąża konstrukcji
 • Uniwersalność zastosowania
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
 • Nieatrakcyjna dla szkodników i gryzoni
 • Samogasnąca o podwyższonej klasie palności
 • Odporna na grzyby i pleśń
 • Hipoalergiczna

Realne Korzyści

100% Redukcja mostków termicznych
70% Oszczędność kosztów ogrzewania
65% Poprawa akustyki obiektu
85% Poprawa izolacyjności termicznej

Zastosowanie piany PUR:

a) otwarto-komórkowa
 • ściany
 • stropy
 • dach,poddasze
b) zamknięto-komórkowe
 • płaskie dachy
 • tarasy
 • fundamenty